top of page

3-MÅN GARANTI-SERVICE

Skall utföras senast inom 3 mån

efter köp av el-cykel hos oss

för att garantin skall gälla

595:-

3-mån garanti-servicen Elcykel omfattar följande:
- Kontroll lufttryck däck.
- Kontroll av alla skruvar o muttrar.
- Kontroll av elkablar o synliga elkopplingar.
- Kontroll av skick på batteri o ev synliga skador.
- Kontroll av display & joystick.
- Justering av bromsar.
- Kontroll av bromsklossar.
- Justering av växlar.
- Säkerhetskontroll.
+ Eventuellt material / extra arbete. Kunden tillfrågas dock alltid innan extra material- eller arbetskostnad tillkommer.

LÄGG TILL EN CYKELTVÄTT!

200:-

Avfettning & tvätt cykel, rengöring o smörjning kedja.

200-MILA-SERVICE

Skall utföras senast efter 200

körda mil med din elcykel för

att hålla batteri o motor i trim.

995:-

12-mån garanti-servicen Elcykel omfattar följande:
- Kontroll lufttryck däck.
- Kontroll av alla skruvar o muttrar.
- Kontroll av elkablar o synliga elkopplingar.
- Kontroll av skick på batteri o ev synliga skador.
- Kontroll av display & joystick.
- Öppning av motor för rengöring och kontroll.
- Kontroll av drev samt infettning med nytt lithiumfett.
- Justering av bromsar.
- Kontroll av bromsklossar.
- Justering av växlar.
- Säkerhetskontroll.
+ Eventuellt material / extra arbete. Kunden tillfrågas dock alltid innan extra material- eller arbetskostnad tillkommer.
bottom of page